หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Valera, เวเนซุเอลา

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันศุกร์ 19ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
วันเสาร์ 20ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/06
ตะวันออกเฉียงใต้
03/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/06
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
วันอาทิตย์ 21ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/06
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
วันจันทร์ 22ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
เหนือ
02/04
ตะวันออก
02/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
วันอังคาร 23ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
เหนือ
03/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
วันพุธ 24ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/05
เหนือ
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
วันพฤหัสบดี 25ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
วันศุกร์ 26ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
เหนือ
03/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
วันเสาร์ 27ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/06
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/05
ตะวันออก
03/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
วันอาทิตย์ 28ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/04
ตะวันออก
03/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :