หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

ออลบอร์, เดนมาร์ก

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 13ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
13/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/13
ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
วันศุกร์ 14ใต้
05/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/15
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/12
ใต้
11/16
ตะวันออกเฉียงใต้
11/16
ตะวันออกเฉียงใต้
07/16
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/23
วันเสาร์ 15ตะวันออกเฉียงใต้
09/20
ตะวันออกเฉียงใต้
10/21
ตะวันออกเฉียงใต้
16/26
ตะวันออกเฉียงใต้
19/27
ตะวันออกเฉียงใต้
17/30
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/17
ใต้
09/17
ใต้
07/19
วันอาทิตย์ 16ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/21
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/21
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
12/22
ใต้
12/17
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
13/17
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/13
ใต้
06/07
วันจันทร์ 17ใต้
06/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/16
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/21
ตะวันออกเฉียงใต้
11/22
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/14
ใต้
09/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
วันอังคาร 18ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ใต้
05/08
ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ตะวันตก
04/04
วันพุธ 19ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตก
05/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/10
ตะวันตก
09/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/16
วันพฤหัสบดี 20ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/13
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
เหนือ
04/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/12
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/09
เหนือ
06/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/12
วันศุกร์ 21ตะวันตก
02/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ใต้
03/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันเสาร์ 22เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ
05/07
เหนือ
05/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันออก
07/07
ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :