หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Ålesund, นอร์เวย์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 13ตะวันตก
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
วันศุกร์ 14ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ
07/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/07
เหนือ
04/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออก
04/04
วันเสาร์ 15ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/02
ใต้
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/06
วันอาทิตย์ 16ตะวันออกเฉียงใต้
12/13
ตะวันตก
13/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/08
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/13
ตะวันตก
06/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
วันจันทร์ 17ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ
06/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
12/17
ตะวันออก
05/05
เหนือ
08/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
วันอังคาร 18ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/08
ตะวันออก
01/01
ตะวันออก
08/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/07
วันพุธ 19ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก
03/03
ตะวันตก
03/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/10
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/10
วันพฤหัสบดี 20เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/09
ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/09
ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/10
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/10
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/11
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/13
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/13
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/09
วันศุกร์ 21ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/09
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/09
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/10
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
วันเสาร์ 22เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :