หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Arendal, นอร์เวย์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 13ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
วันศุกร์ 14ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/06
ตะวันออกเฉียงใต้
07/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/11
ตะวันออก
05/12
ตะวันออก
05/15
วันเสาร์ 15ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/18
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/20
ตะวันออก
12/22
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
13/25
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
วันอาทิตย์ 16ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/14
ตะวันออกเฉียงใต้
06/16
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/14
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/12
ตะวันออก
01/01
วันจันทร์ 17ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/14
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
วันอังคาร 18ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/13
ใต้
04/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/12
ตะวันตกเฉียงใต้
05/18
วันพุธ 19ตะวันตกเฉียงใต้
04/11
ตะวันตก
04/11
ตะวันตก
07/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/10
ตะวันตก
08/09
ตะวันตก
06/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
วันพฤหัสบดี 20เหนือ
04/04
เหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/12
ตะวันออก
07/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
วันศุกร์ 21เหนือ
02/02
เหนือ
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/13
ตะวันออก
09/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตก
01/00
วันเสาร์ 22ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
ใต้
02/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/05
ใต้
04/07
ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :