หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

บูโรส, สวีเดน

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 13ตะวันตกเฉียงใต้
08/14
ตะวันตกเฉียงใต้
07/12
ใต้
04/12
วันศุกร์ 14ใต้
03/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/08
ใต้
08/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/15
ตะวันออกเฉียงใต้
05/14
ตะวันออกเฉียงใต้
06/17
ตะวันออกเฉียงใต้
07/22
วันเสาร์ 15ตะวันออกเฉียงใต้
07/24
ตะวันออกเฉียงใต้
09/26
ตะวันออกเฉียงใต้
10/25
ตะวันออกเฉียงใต้
12/23
ตะวันออกเฉียงใต้
13/24
ตะวันออกเฉียงใต้
11/25
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/21
ใต้
06/16
วันอาทิตย์ 16ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/12
ใต้
08/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/12
ใต้
04/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/12
ใต้
03/03
วันจันทร์ 17ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/14
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ใต้
07/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/12
วันอังคาร 18ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/16
ใต้
04/12
ใต้
04/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/10
ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
ตะวันตกเฉียงใต้
04/09
ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
วันพุธ 19ใต้
03/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้
03/06
ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
วันพฤหัสบดี 20ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/09
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/08
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/11
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/17
วันศุกร์ 21ใต้
04/14
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก
01/01
วันเสาร์ 22ตะวันออก
01/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก
03/05
ตะวันออก
03/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/10
ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :