หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Borlänge, สวีเดน

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 13ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/06
ใต้
02/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
วันศุกร์ 14ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
วันเสาร์ 15ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ใต้
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/10
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/11
ตะวันออกเฉียงใต้
07/13
ตะวันออกเฉียงใต้
09/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/23
วันอาทิตย์ 16ตะวันออกเฉียงใต้
08/24
ตะวันออกเฉียงใต้
04/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/09
ใต้
05/12
ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
วันจันทร์ 17ตะวันออก
01/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/01
ใต้
02/04
ใต้
05/09
ใต้
07/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ใต้
05/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
วันอังคาร 18ใต้
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/11
ตะวันตกเฉียงใต้
08/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/15
วันพุธ 19ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
ตะวันตกเฉียงใต้
03/18
ตะวันตกเฉียงใต้
06/12
ตะวันตกเฉียงใต้
08/12
ตะวันตกเฉียงใต้
08/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
เหนือ
02/02
วันพฤหัสบดี 20เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/17
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/19
เหนือ
09/14
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/09
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/12
เหนือ
03/03
วันศุกร์ 21เหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ
03/07
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/05
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออก
02/02
วันเสาร์ 22เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
เหนือ
03/04
เหนือ
05/06
เหนือ
05/06
ตะวันออก
04/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :