หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Drammen, นอร์เวย์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 13ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
วันศุกร์ 14เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก
02/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/10
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/09
ตะวันออก
02/02
วันเสาร์ 15ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/16
เหนือ
03/04
ตะวันออก
08/23
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/19
วันอาทิตย์ 16ใต้
04/08
ใต้
03/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/10
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/15
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/19
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/12
ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
วันจันทร์ 17ตะวันออก
01/01
ตะวันออก
02/02
ตะวันออก
02/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/09
ตะวันออกเฉียงใต้
10/22
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/15
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/08
วันอังคาร 18ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ใต้
03/03
ใต้
04/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/12
ใต้
11/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/15
ใต้
06/17
ใต้
03/05
วันพุธ 19ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/08
ตะวันตก
05/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/11
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/17
วันพฤหัสบดี 20เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/06
ตะวันออก
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
วันศุกร์ 21ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/05
ใต้
06/09
ใต้
03/03
วันเสาร์ 22ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ใต้
06/07
ใต้
07/08
ใต้
08/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/10
ใต้
02/02
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :