หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

เอสบีเยร์, เดนมาร์ก

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 13ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
12/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
14/15
ตะวันตกเฉียงใต้
11/11
ใต้
10/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/14
วันศุกร์ 14ใต้
08/13
ตะวันออกเฉียงใต้
10/16
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
13/18
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
11/17
ใต้
13/17
ใต้
14/20
ใต้
11/18
ตะวันออกเฉียงใต้
12/19
วันเสาร์ 15ตะวันออกเฉียงใต้
13/23
ตะวันออกเฉียงใต้
13/25
ตะวันออกเฉียงใต้
15/23
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/17
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
14/18
ตะวันตกเฉียงใต้
13/20
ใต้
12/20
วันอาทิตย์ 16ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
14/24
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
16/25
ใต้
16/22
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
19/23
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
18/22
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
15/21
ใต้
12/21
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/16
วันจันทร์ 17ตะวันออกเฉียงใต้
10/18
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
14/24
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
15/22
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
16/23
ตะวันตกเฉียงใต้
16/20
ตะวันตกเฉียงใต้
12/17
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
วันอังคาร 18ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/12
ใต้
07/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ตะวันตกเฉียงใต้
07/08
ตะวันตก
05/05
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/09
วันพุธ 19เหนือ
06/09
เหนือ
08/13
เหนือ
09/13
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/10
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/10
เหนือ
10/13
เหนือ
07/10
วันพฤหัสบดี 20เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/18
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/19
ตะวันออกเฉียงเหนือ
16/30
ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/23
ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/20
วันศุกร์ 21ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/14
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
ตะวันตกเฉียงใต้
10/10
ตะวันตกเฉียงใต้
07/08
ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
วันเสาร์ 22เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก
04/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :