หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Flensburg, เยอรมนี

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 13ตะวันตก
11/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
13/16
ตะวันตกเฉียงใต้
11/15
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/14
ใต้
07/15
วันศุกร์ 14ใต้
06/17
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/18
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/18
ใต้
11/15
ใต้
11/18
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/19
ใต้
06/14
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/17
วันเสาร์ 15ตะวันออกเฉียงใต้
10/21
ตะวันออกเฉียงใต้
10/23
ตะวันออกเฉียงใต้
11/21
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/17
ตะวันตกเฉียงใต้
12/22
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
12/18
ตะวันตกเฉียงใต้
08/14
ใต้
07/13
วันอาทิตย์ 16ใต้
08/22
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/22
ใต้
10/21
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
14/19
ตะวันตกเฉียงใต้
15/19
ตะวันตกเฉียงใต้
12/16
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/12
วันจันทร์ 17ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/18
ใต้
09/21
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/24
ใต้
10/19
ตะวันตกเฉียงใต้
11/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
วันอังคาร 18ใต้
03/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ใต้
05/08
ใต้
05/06
ใต้
07/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
วันพุธ 19เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
เหนือ
07/13
เหนือ
06/10
เหนือ
07/08
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ
03/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/11
วันพฤหัสบดี 20ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
13/24
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
14/24
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/21
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
16/27
ตะวันออกเฉียงใต้
03/10
ตะวันตกเฉียงใต้
08/21
วันศุกร์ 21ตะวันตกเฉียงใต้
09/22
ตะวันตกเฉียงใต้
10/21
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
12/21
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
12/14
ตะวันตกเฉียงใต้
11/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/08
ตะวันตก
04/04
เหนือ
05/05
วันเสาร์ 22ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/08
ตะวันออก
09/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/10
ตะวันออก
07/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/06
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :