หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Fredrikstad, นอร์เวย์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 13ตะวันออกเฉียงใต้
08/10
ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/12
วันศุกร์ 14ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/13
ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ใต้
08/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ใต้
08/10
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/12
ตะวันออก
06/11
วันเสาร์ 15ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/17
ตะวันออก
07/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/21
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
11/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/18
ตะวันออกเฉียงใต้
10/23
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
12/26
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/17
วันอาทิตย์ 16ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/13
ใต้
05/12
ใต้
08/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/10
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
12/21
ใต้
08/14
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
วันจันทร์ 17ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ตะวันออกเฉียงใต้
06/12
ใต้
06/12
ตะวันออกเฉียงใต้
09/21
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/22
ใต้
09/18
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/16
วันอังคาร 18ตะวันตกเฉียงใต้
08/15
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/15
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/15
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/14
ใต้
09/17
ตะวันตกเฉียงใต้
08/17
วันพุธ 19ตะวันตกเฉียงใต้
09/19
ตะวันตกเฉียงใต้
12/21
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตกเฉียงใต้
07/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/08
ตะวันออก
03/04
วันพฤหัสบดี 20เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/20
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ตะวันออก
01/04
ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ใต้
03/04
วันศุกร์ 21เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/08
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/12
ตะวันออก
07/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/11
ตะวันออกเฉียงใต้
08/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
วันเสาร์ 22ตะวันตกเฉียงใต้
03/06
ใต้
04/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :