หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Gävle, สวีเดน

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันจันทร์ 17ตะวันออก
07/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/09
ตะวันออก
08/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/08
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
วันอังคาร 18ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/11
ตะวันตกเฉียงใต้
09/16
ตะวันตกเฉียงใต้
09/18
ตะวันตกเฉียงใต้
09/19
วันพุธ 19ตะวันตกเฉียงใต้
10/22
ตะวันตกเฉียงใต้
11/21
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/14
ตะวันตก
03/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/05
เหนือ
09/19
เหนือ
09/17
ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/20
วันพฤหัสบดี 20ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/24
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/24
ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/19
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/11
เหนือ
02/11
เหนือ
10/19
เหนือ
03/03
วันศุกร์ 21ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/09
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/13
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/09
ตะวันออก
07/11
ใต้
01/01
วันเสาร์ 22ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/06
ตะวันออก
07/10
ตะวันออก
08/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
วันอาทิตย์ 23เหนือ
05/07
เหนือ
08/15
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/15
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/13
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/08
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
วันจันทร์ 24ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ
05/06
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันอังคาร 25เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
เหนือ
05/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันออก
06/07
ตะวันออก
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันพุธ 26ตะวันตก
02/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันออก
07/07
ตะวันออก
06/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/10
เหนือ
06/09
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :