หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Geilo, นอร์เวย์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 13ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/08
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออก
03/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
วันศุกร์ 14เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/09
ตะวันออกเฉียงใต้
07/09
ตะวันออกเฉียงใต้
11/11
ตะวันออก
05/05
วันเสาร์ 15ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/09
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/09
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/13
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/14
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/23
ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/22
วันอาทิตย์ 16ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
ตะวันออกเฉียงใต้
09/13
ตะวันออกเฉียงใต้
10/19
ตะวันออก
06/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
วันจันทร์ 17ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออกเฉียงใต้
06/09
ตะวันออกเฉียงใต้
10/11
ตะวันออกเฉียงใต้
11/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ใต้
00/00
วันอังคาร 18ใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
12/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
17/18
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
13/15
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
11/19
วันพุธ 19ตะวันตกเฉียงใต้
09/14
ตะวันตก
07/09
ตะวันตก
09/13
ตะวันตก
09/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/11
ตะวันตก
06/06
วันพฤหัสบดี 20ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ตะวันออก
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/08
ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
วันศุกร์ 21ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก
02/03
ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/10
ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
วันเสาร์ 22ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/04
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :