หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

กอเทนเบิร์ก, สวีเดน

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันอาทิตย์ 26ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/16
ใต้
12/22
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/10
วันจันทร์ 27ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/23
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/19
ตะวันออกเฉียงใต้
07/17
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/15
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/17
ใต้
09/20
ใต้
05/16
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
วันอังคาร 28ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
ใต้
00/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/19
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/13
ตะวันตก
04/09
วันพุธ 29ตะวันตกเฉียงใต้
03/07
ใต้
03/04
ใต้
05/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/02
วันพฤหัสบดี 30ตะวันออก
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ตะวันออก
06/13
ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/05
เหนือ
03/03
วันศุกร์ 31เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/17
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/18
วันเสาร์ 01ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/16
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/14
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/11
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/11
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/15
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
วันอาทิตย์ 02ตะวันออก
04/09
ตะวันออก
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/11
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/12
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/14
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
วันจันทร์ 03ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันตก
02/02
ตะวันตก
05/03
ตะวันตก
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/15
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/17
วันอังคาร 04ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/18
ใต้
07/17
ใต้
09/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/13
ใต้
06/14
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :