หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Hamar, นอร์เวย์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 13ตะวันออกเฉียงใต้
02/07
ตะวันออก
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ตะวันออก
01/02
ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
วันศุกร์ 14เหนือ
01/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออก
01/02
ตะวันออก
03/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ใต้
05/10
ใต้
03/03
วันเสาร์ 15ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/07
ตะวันออกเฉียงใต้
08/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/17
ตะวันออก
06/20
วันอาทิตย์ 16ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/19
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/10
ใต้
05/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/11
ใต้
05/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/19
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
วันจันทร์ 17ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/07
ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ใต้
05/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/18
ตะวันออกเฉียงใต้
05/15
วันอังคาร 18ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/10
ใต้
06/10
ใต้
07/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
11/15
ใต้
07/18
ใต้
06/17
วันพุธ 19ใต้
04/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/07
ตะวันตก
06/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/09
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/18
ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
วันพฤหัสบดี 20เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก
02/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
วันศุกร์ 21ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออก
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก
02/02
ใต้
06/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
วันเสาร์ 22ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ตะวันตก
00/03
ตะวันตกเฉียงใต้
02/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ใต้
02/02
ใต้
02/02
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :