หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Haugesund, นอร์เวย์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 13ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/06
ตะวันตก
07/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/08
วันศุกร์ 14ตะวันออกเฉียงใต้
12/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
15/18
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
15/21
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
15/24
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
13/19
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
21/29
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
15/23
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
17/25
วันเสาร์ 15ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
16/23
ตะวันออกเฉียงใต้
16/26
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
12/19
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
13/22
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
18/30
ใต้
12/15
ตะวันออกเฉียงใต้
10/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
12/20
วันอาทิตย์ 16ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
13/20
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
15/23
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
20/26
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
11/19
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
13/21
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
18/26
ตะวันออกเฉียงใต้
16/23
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
18/25
วันจันทร์ 17ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
18/25
ตะวันออกเฉียงใต้
16/23
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
14/22
ตะวันออกเฉียงใต้
19/28
ตะวันออกเฉียงใต้
19/30
ตะวันออกเฉียงใต้
16/23
ใต้
17/22
ใต้
17/20
วันอังคาร 18ใต้
16/19
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
20/23
ตะวันออกเฉียงใต้
20/28
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
22/29
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
12/17
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
15/20
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
16/19
ตะวันตกเฉียงใต้
14/14
วันพุธ 19ตะวันตก
11/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/13
ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/13
ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/17
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
17/18
ตะวันตกเฉียงเหนือ
17/17
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
17/17
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/15
วันพฤหัสบดี 20เหนือ
14/17
เหนือ
14/16
เหนือ
13/14
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/10
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/15
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
18/20
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/18
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/13
วันศุกร์ 21เหนือ
07/08
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/07
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/12
ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/16
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
16/18
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/18
วันเสาร์ 22เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/16
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/17
เหนือ
12/16
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/16
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
18/20
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
17/21
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
17/23
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/19
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :