หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Helsingborg, สวีเดน

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันจันทร์ 17ใต้
05/07
ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
วันอังคาร 18ตะวันตกเฉียงใต้
08/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตก
11/13
ตะวันตก
10/13
ตะวันตก
07/11
ตะวันตก
07/11
วันพุธ 19ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/17
ตะวันตก
15/20
ตะวันตก
19/23
ตะวันตก
23/27
ตะวันตก
24/32
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
25/31
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
23/28
วันพฤหัสบดี 20ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
19/23
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/20
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
16/20
ตะวันตก
17/20
ตะวันตก
16/20
ตะวันตก
15/20
ตะวันตก
13/21
ตะวันตก
08/17
วันศุกร์ 21ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ใต้
07/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ใต้
06/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/15
วันเสาร์ 22ตะวันออก
12/22
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
15/29
ตะวันออกเฉียงใต้
12/20
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
11/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/15
ตะวันตก
13/22
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/18
วันอาทิตย์ 23ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/15
ตะวันตก
12/16
ตะวันตก
11/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/09
วันจันทร์ 24ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/14
ตะวันตก
08/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/14
ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/11
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
วันอังคาร 25เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/09
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/13
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/11
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
วันพุธ 26ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/10
ตะวันออก
07/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันออก
05/09
ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันออก
07/12
ตะวันออก
05/05
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :