หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Jönköping, สวีเดน

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 13ตะวันตกเฉียงใต้
09/13
ตะวันตกเฉียงใต้
08/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/12
ตะวันตกเฉียงใต้
08/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/15
วันศุกร์ 14ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/11
ใต้
05/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/12
ใต้
06/16
ใต้
07/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/16
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/20
วันเสาร์ 15ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/21
ตะวันออกเฉียงใต้
08/21
ตะวันออกเฉียงใต้
10/22
ตะวันออกเฉียงใต้
12/18
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/20
ตะวันออกเฉียงใต้
13/22
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/23
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/18
วันอาทิตย์ 16ใต้
07/17
ใต้
06/14
ใต้
06/10
ใต้
07/12
ใต้
07/12
ตะวันตกเฉียงใต้
05/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
วันจันทร์ 17ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/09
ใต้
08/13
ตะวันตกเฉียงใต้
07/12
ใต้
05/16
ใต้
07/17
ใต้
05/13
วันอังคาร 18ใต้
05/14
ใต้
04/11
ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ตะวันตกเฉียงใต้
06/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/10
ตะวันตก
06/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
วันพุธ 19ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/11
ตะวันตก
10/14
ตะวันตก
11/15
ตะวันตก
07/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
วันพฤหัสบดี 20ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก
03/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
เหนือ
05/08
ตะวันออกเฉียงใต้
06/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/18
วันศุกร์ 21ตะวันออก
07/16
ตะวันออก
06/18
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/21
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/24
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/22
ตะวันออก
05/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
วันเสาร์ 22ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
00/01
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/07
เหนือ
06/07
เหนือ
06/07
เหนือ
03/05
ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :