หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

คาลมาร์, สวีเดน

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 13ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
ตะวันตกเฉียงใต้
06/12
ตะวันตกเฉียงใต้
06/15
วันศุกร์ 14ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ใต้
06/08
ตะวันตกเฉียงใต้
08/09
ใต้
07/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/12
วันเสาร์ 15ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ตะวันออกเฉียงใต้
06/19
ตะวันออกเฉียงใต้
09/15
ตะวันออกเฉียงใต้
10/15
ตะวันออกเฉียงใต้
12/17
ตะวันออกเฉียงใต้
10/17
ใต้
09/22
ตะวันตกเฉียงใต้
06/16
วันอาทิตย์ 16ตะวันตกเฉียงใต้
04/11
ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ใต้
04/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/10
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/12
ใต้
12/15
ใต้
07/13
ใต้
05/12
วันจันทร์ 17ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/13
ใต้
09/15
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/13
ใต้
05/11
วันอังคาร 18ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ
01/02
ใต้
01/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
วันพุธ 19ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/06
ตะวันตกเฉียงใต้
06/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/17
ตะวันตก
05/17
วันพฤหัสบดี 20ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/12
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันออก
05/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/14
ตะวันออก
05/17
วันศุกร์ 21ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/20
ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/22
ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/17
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/14
ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/16
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/16
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/14
เหนือ
04/07
วันเสาร์ 22เหนือ
04/07
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/09
เหนือ
07/12
ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/14
ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/14
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/14
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/10
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :