หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Karlstad, สวีเดน

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 13ใต้
11/12
ใต้
11/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/09
ใต้
12/14
ตะวันตกเฉียงใต้
14/18
วันศุกร์ 14ตะวันตกเฉียงใต้
12/16
ตะวันตกเฉียงใต้
11/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/10
ใต้
10/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/11
ใต้
08/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/06
วันเสาร์ 15ตะวันออกเฉียงใต้
09/12
ตะวันออกเฉียงใต้
10/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
11/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
11/16
ตะวันออก
15/22
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
15/25
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
17/26
วันอาทิตย์ 16ตะวันตกเฉียงใต้
12/18
ใต้
09/12
ใต้
11/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/11
ตะวันออก
04/06
ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/09
วันจันทร์ 17ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/08
ใต้
08/09
ใต้
07/09
ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ตะวันออกเฉียงใต้
09/14
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
11/14
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
11/16
วันอังคาร 18ใต้
10/14
ตะวันตกเฉียงใต้
09/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ใต้
09/11
ใต้
09/11
ใต้
09/10
ตะวันตกเฉียงใต้
17/24
ตะวันตกเฉียงใต้
10/16
วันพุธ 19ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
11/17
ตะวันตกเฉียงใต้
12/18
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
14/17
ตะวันตกเฉียงใต้
13/16
ตะวันตกเฉียงใต้
12/14
ตะวันตกเฉียงใต้
14/19
ตะวันตก
05/05
วันพฤหัสบดี 20ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/11
ตะวันออกเฉียงเหนือ
18/23
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/16
ตะวันออก
04/05
เหนือ
03/05
เหนือ
05/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/11
วันศุกร์ 21ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/13
ตะวันออก
08/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/11
วันเสาร์ 22ตะวันตก
06/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ใต้
05/05
ใต้
09/10
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/11
ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ตะวันตก
09/09
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :