หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Koszalin, โปแลนด์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 13ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/14
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
วันศุกร์ 14ใต้
05/05
ใต้
05/06
ใต้
05/07
ใต้
06/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ตะวันออกเฉียงใต้
08/19
วันเสาร์ 15ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/20
ตะวันออกเฉียงใต้
06/15
ตะวันออกเฉียงใต้
10/15
ใต้
10/14
ใต้
10/15
ตะวันตก
11/20
ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
วันอาทิตย์ 16ใต้
04/06
ใต้
05/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
ใต้
06/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/10
เหนือ
04/06
ตะวันออก
05/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
วันจันทร์ 17ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ใต้
06/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตกเฉียงใต้
07/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/10
ตะวันตกเฉียงใต้
09/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
วันอังคาร 18ตะวันออกเฉียงใต้
06/09
ใต้
05/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ตะวันตก
03/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
วันพุธ 19ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
ใต้
05/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/07
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/06
เหนือ
05/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันพฤหัสบดี 20ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออก
05/07
ตะวันออก
07/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/13
ตะวันออก
11/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/14
ตะวันออก
12/24
ตะวันตกเฉียงใต้
12/24
วันศุกร์ 21ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/25
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/20
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
12/17
ตะวันตก
12/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/13
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/11
เหนือ
04/07
วันเสาร์ 22ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/13
ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/12
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/14
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/16
ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/18
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/17
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :