หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Lillehammer, นอร์เวย์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 13ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ใต้
02/04
ใต้
02/03
ใต้
02/02
ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
วันศุกร์ 14ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ใต้
07/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/10
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
วันเสาร์ 15ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/06
ตะวันออกเฉียงใต้
05/16
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/12
ตะวันออกเฉียงใต้
10/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/17
ตะวันออก
06/16
วันอาทิตย์ 16ตะวันออก
05/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/11
ตะวันออกเฉียงใต้
06/12
ใต้
10/15
ใต้
10/14
ใต้
09/14
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/18
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/16
วันจันทร์ 17ใต้
07/14
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/14
ใต้
05/12
ใต้
08/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/14
ตะวันออกเฉียงใต้
05/17
ตะวันออกเฉียงใต้
07/18
วันอังคาร 18ใต้
07/14
ใต้
04/07
ใต้
06/08
ใต้
07/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/13
ใต้
09/18
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/17
วันพุธ 19ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/10
ตะวันตก
03/05
เหนือ
10/09
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
วันพฤหัสบดี 20ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/01
ตะวันออก
02/02
ใต้
02/03
ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ตะวันตก
03/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/08
ตะวันออก
02/02
วันศุกร์ 21ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ใต้
04/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
วันเสาร์ 22ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :