หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Linköping, สวีเดน

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 13ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ตะวันตกเฉียงใต้
06/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/09
ตะวันตก
03/03
วันศุกร์ 14ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ตะวันตก
03/06
ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
วันเสาร์ 15ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/10
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/10
ตะวันออกเฉียงใต้
07/15
ตะวันออกเฉียงใต้
10/15
ตะวันออกเฉียงใต้
12/18
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
13/18
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
11/23
ตะวันออกเฉียงใต้
08/20
วันอาทิตย์ 16ตะวันตกเฉียงใต้
05/17
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/10
ตะวันออกเฉียงใต้
05/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/13
ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
วันจันทร์ 17ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ใต้
04/07
ใต้
05/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/13
ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
ใต้
04/09
วันอังคาร 18ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/10
ตะวันตก
07/11
ตะวันตกเฉียงใต้
03/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก
04/04
วันพุธ 19ตะวันตก
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/12
ตะวันตก
11/16
ตะวันตก
11/16
ตะวันตก
09/15
ตะวันตก
05/19
วันพฤหัสบดี 20ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/08
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/06
ตะวันออกเฉียงใต้
09/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/13
ตะวันออก
06/16
วันศุกร์ 21ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/14
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/15
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตก
04/04
วันเสาร์ 22ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
เหนือ
03/06
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/05
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/06
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :