หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

มัลเมอ, สวีเดน

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 13ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
12/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/15
วันศุกร์ 14ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ใต้
06/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
12/16
ใต้
12/16
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
15/19
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
16/21
ตะวันออกเฉียงใต้
14/22
ตะวันออกเฉียงใต้
14/24
วันเสาร์ 15ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
11/22
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
13/22
ตะวันออกเฉียงใต้
18/25
ตะวันออกเฉียงใต้
20/24
ตะวันออกเฉียงใต้
18/28
ตะวันตกเฉียงใต้
13/21
ใต้
10/15
ใต้
08/11
วันอาทิตย์ 16ใต้
08/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
11/17
ใต้
14/17
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
13/16
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/15
ใต้
09/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/10
วันจันทร์ 17ใต้
07/08
ใต้
07/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/10
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
11/14
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/16
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/12
ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออกเฉียงใต้
07/11
วันอังคาร 18ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตกเฉียงใต้
05/04
ใต้
08/08
ใต้
09/10
ใต้
06/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
วันพุธ 19ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/11
เหนือ
10/15
เหนือ
09/14
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/14
วันพฤหัสบดี 20เหนือ
08/13
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/11
เหนือ
09/11
เหนือ
08/10
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/13
วันศุกร์ 21เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/12
ตะวันออก
08/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
11/14
ตะวันออกเฉียงใต้
10/13
ตะวันออกเฉียงใต้
07/11
ตะวันออก
06/10
วันเสาร์ 22ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/12
ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออก
03/04
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :