หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Mariehamn, ฟินแลนด์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0003060912151821
วันพฤหัสบดี 13ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
16/20
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
18/23
ใต้
16/20
วันศุกร์ 14ใต้
12/16
ใต้
12/16
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
12/15
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
14/18
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
14/19
วันเสาร์ 15ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
13/18
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
11/15
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/13
ใต้
10/14
ใต้
11/14
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/13
ตะวันออกเฉียงใต้
12/16
วันอาทิตย์ 16ตะวันออกเฉียงใต้
15/23
ตะวันออกเฉียงใต้
20/30
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
20/32
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
17/23
ใต้
10/15
ใต้
07/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
ใต้
08/09
วันจันทร์ 17ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/08
ใต้
07/08
ใต้
09/12
ใต้
11/15
ใต้
12/18
ใต้
12/20
วันอังคาร 18ใต้
12/18
ใต้
14/21
ใต้
12/18
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
11/16
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
12/17
ใต้
09/14
ใต้
08/10
ใต้
08/10
วันพุธ 19ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/14
ใต้
09/12
ใต้
12/22
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
18/28
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
19/26
ตะวันตกเฉียงใต้
17/24
วันพฤหัสบดี 20เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
20/30
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/21
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/20
ตะวันตกเฉียงเหนือ
18/19
ตะวันตกเฉียงเหนือ
17/19
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตกเฉียงใต้
05/04
วันศุกร์ 21ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/10
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/10
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/10
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/09
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/15
เหนือ
13/16
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/17
วันเสาร์ 22เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/18
เหนือ
15/20
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
13/17
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/14
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/10
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
01/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :