หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Mo i Rana, นอร์เวย์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 13เหนือ
02/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก
04/04
วันศุกร์ 14ตะวันออกเฉียงใต้
06/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออก
05/07
ตะวันออก
06/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/09
ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
ตะวันออกเฉียงใต้
02/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันเสาร์ 15ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้
05/05
วันอาทิตย์ 16ตะวันออกเฉียงใต้
06/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ตะวันออก
05/07
ตะวันออกเฉียงใต้
07/09
ตะวันออกเฉียงใต้
09/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
12/16
ตะวันออก
06/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
วันจันทร์ 17ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/07
ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ตะวันออกเฉียงใต้
07/10
ใต้
11/11
ตะวันตกเฉียงใต้
06/10
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
วันอังคาร 18ตะวันออกเฉียงใต้
06/06
ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ใต้
01/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/04
ตะวันตก
10/13
ตะวันตก
04/04
วันพุธ 19ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ตะวันตกเฉียงใต้
00/00
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ
02/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/10
ตะวันตกเฉียงใต้
06/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/13
วันพฤหัสบดี 20ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตก
08/12
ตะวันตก
06/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันตก
03/04
วันศุกร์ 21ตะวันตก
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ
02/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
วันเสาร์ 22ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ตะวันตก
07/09
ตะวันตก
08/10
ตะวันตก
08/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันตก
04/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/06
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :