หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Molde, นอร์เวย์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 13ใต้
02/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/04
ตะวันตก
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
วันศุกร์ 14ตะวันตก
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/04
ตะวันตก
02/02
ใต้
02/02
วันเสาร์ 15ตะวันออก
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/04
ตะวันออก
02/06
ตะวันออก
07/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/06
วันอาทิตย์ 16ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
วันจันทร์ 17เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/03
เหนือ
02/02
เหนือ
02/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/09
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/10
ตะวันตก
04/04
วันอังคาร 18ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/04
ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ตะวันตก
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันตก
04/05
วันพุธ 19ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/11
ตะวันตก
05/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/02
วันพฤหัสบดี 20เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/09
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/09
วันศุกร์ 21ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/01
ตะวันตก
04/03
ตะวันตก
04/05
ตะวันตก
03/04
ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
วันเสาร์ 22ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ตะวันตก
02/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันตก
03/05
ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/02
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :