หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Mosjøen, นอร์เวย์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 13ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/02
เหนือ
03/05
เหนือ
06/06
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
วันศุกร์ 14ตะวันออก
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/11
ตะวันออก
07/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
วันเสาร์ 15ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/04
วันอาทิตย์ 16ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ตะวันออก
04/07
ตะวันออกเฉียงใต้
15/16
ตะวันออกเฉียงใต้
17/20
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/08
วันจันทร์ 17ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ตะวันออกเฉียงใต้
07/10
ใต้
09/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/13
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
วันอังคาร 18ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
วันพุธ 19เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/25
วันพฤหัสบดี 20ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/15
ตะวันตก
04/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
วันศุกร์ 21เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/02
ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
วันเสาร์ 22ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตก
05/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :