หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

นอร์เชอปิง, สวีเดน

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันจันทร์ 17ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/09
ใต้
08/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
วันอังคาร 18ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/15
ตะวันตก
08/16
ตะวันตก
09/17
ตะวันตกเฉียงใต้
05/20
วันพุธ 19ตะวันตกเฉียงใต้
05/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/18
ตะวันตก
09/13
ตะวันตก
10/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/14
ตะวันตก
08/13
ตะวันตก
06/11
เหนือ
08/17
วันพฤหัสบดี 20ตะวันตก
08/23
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/25
ตะวันตก
11/21
ตะวันตก
11/16
ตะวันตก
10/14
ตะวันตก
11/15
ตะวันตก
08/17
ตะวันตก
08/22
วันศุกร์ 21ตะวันตก
08/21
ตะวันตก
04/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตกเฉียงใต้
02/04
ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
วันเสาร์ 22ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/16
ตะวันออกเฉียงใต้
05/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/06
วันอาทิตย์ 23ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/05
เหนือ
02/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
วันจันทร์ 24ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ใต้
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
วันอังคาร 25ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
00/00
ตะวันออกเฉียงใต้
00/00
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออก
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/07
ตะวันออก
06/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
วันพุธ 26ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/08
ตะวันออก
07/10
ตะวันออก
10/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/11
ตะวันออก
04/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :