หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Odense, เดนมาร์ก

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันจันทร์ 17ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/13
ตะวันตกเฉียงใต้
10/13
ตะวันตกเฉียงใต้
08/12
ตะวันตกเฉียงใต้
08/15
วันอังคาร 18ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/13
ตะวันตก
09/12
ตะวันตก
10/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/12
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/12
วันพุธ 19ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/11
ตะวันตก
09/14
ตะวันตก
14/20
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
19/23
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
21/25
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
21/28
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
21/28
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
18/26
วันพฤหัสบดี 20ตะวันตก
16/26
ตะวันตก
14/22
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
14/18
ตะวันตก
12/16
ตะวันตก
13/17
ตะวันตก
13/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
วันศุกร์ 21ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/11
ตะวันออก
06/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
13/19
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
14/22
วันเสาร์ 22ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
16/24
ตะวันตกเฉียงใต้
12/19
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
13/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
17/23
ตะวันตก
18/24
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
16/23
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
13/24
วันอาทิตย์ 23ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/20
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/18
ตะวันตก
11/17
ตะวันตก
13/17
ตะวันตก
12/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/16
ตะวันตก
10/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/16
วันจันทร์ 24ตะวันตก
09/13
ตะวันตก
08/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/15
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/16
วันอังคาร 25ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/11
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/08
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
วันพุธ 26เหนือ
04/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/09
ตะวันออก
08/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/11
ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/18
ตะวันออก
07/10
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :