หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

ออสโล, นอร์เวย์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 13ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ใต้
02/02
วันศุกร์ 14ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ใต้
06/08
ใต้
08/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ใต้
05/09
ใต้
02/02
วันเสาร์ 15ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
11/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/17
ตะวันออก
06/23
ตะวันออก
09/24
วันอาทิตย์ 16ใต้
05/15
ใต้
03/18
ใต้
05/12
ใต้
07/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/10
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/16
ตะวันออกเฉียงใต้
02/04
วันจันทร์ 17ตะวันออก
02/02
ตะวันออก
02/03
ตะวันออกเฉียงใต้
02/05
ใต้
05/10
ตะวันออกเฉียงใต้
02/06
ตะวันออกเฉียงใต้
07/19
ตะวันออกเฉียงใต้
05/19
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/16
วันอังคาร 18ใต้
04/13
ใต้
04/13
ใต้
07/16
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/14
ใต้
12/16
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/16
ใต้
08/19
ใต้
04/17
วันพุธ 19ใต้
04/15
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
ตะวันตกเฉียงใต้
04/11
ตะวันตก
05/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
ตะวันตก
08/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/14
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/20
วันพฤหัสบดี 20เหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/07
ตะวันออก
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
วันศุกร์ 21ตะวันออก
01/01
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก
02/03
ตะวันออก
02/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/02
ใต้
06/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ใต้
03/03
วันเสาร์ 22ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ใต้
04/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
ใต้
08/08
ใต้
08/08
ใต้
06/11
ใต้
02/02
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :