หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Rostock, เยอรมนี

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 13ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/12
ตะวันตก
10/12
ตะวันตก
11/13
ตะวันตก
05/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
วันศุกร์ 14ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/16
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/18
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/22
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
11/22
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
12/16
ใต้
12/17
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/20
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/20
วันเสาร์ 15ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/20
ตะวันออกเฉียงใต้
08/21
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
11/21
ใต้
12/16
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
15/26
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
12/17
ตะวันตกเฉียงใต้
06/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
วันอาทิตย์ 16ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/16
ตะวันตกเฉียงใต้
11/14
ตะวันตกเฉียงใต้
09/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
วันจันทร์ 17ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
ใต้
07/14
ใต้
06/18
ใต้
08/19
ตะวันตกเฉียงใต้
09/16
ตะวันตกเฉียงใต้
10/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
วันอังคาร 18เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
วันพุธ 19ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/11
ใต้
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
เหนือ
07/07
เหนือ
07/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/09
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/11
วันพฤหัสบดี 20ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/20
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/23
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
13/28
ตะวันออก
14/19
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/14
ตะวันตกเฉียงใต้
07/19
ตะวันตกเฉียงใต้
08/22
วันศุกร์ 21ตะวันตกเฉียงใต้
10/22
ตะวันตกเฉียงใต้
10/23
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/21
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/07
วันเสาร์ 22ตะวันออก
06/09
ตะวันออก
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/15
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/15
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :