หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Sandefjord, นอร์เวย์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันจันทร์ 17ใต้
06/10
ใต้
08/10
ใต้
07/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
วันอังคาร 18ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันตก
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/15
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
12/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/18
ตะวันตกเฉียงใต้
06/14
วันพุธ 19ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/11
เหนือ
07/14
เหนือ
07/09
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/16
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/18
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
วันพฤหัสบดี 20ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/02
ตะวันตก
02/04
ตะวันตก
05/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
วันศุกร์ 21เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ
04/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
06/04
ตะวันออกเฉียงใต้
06/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
วันเสาร์ 22เหนือ
03/03
เหนือ
04/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/10
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/20
ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/23
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/19
ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/18
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/16
วันอาทิตย์ 23ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/17
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/16
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/17
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/13
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/11
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/09
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
วันจันทร์ 24ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/05
เหนือ
03/05
เหนือ
04/06
เหนือ
04/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/03
ใต้
02/02
ตะวันตก
03/03
วันอังคาร 25ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
เหนือ
03/03
วันพุธ 26เหนือ
04/04
เหนือ
04/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/09
ตะวันออก
04/06
ตะวันออก
04/08
ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/06
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :