หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Skien, นอร์เวย์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 13ตะวันออก
06/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออกเฉียงใต้
02/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
วันศุกร์ 14ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/11
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
วันเสาร์ 15ตะวันออก
04/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/06
ตะวันออก
07/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/20
ตะวันออก
07/21
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/22
ตะวันออก
09/25
ใต้
05/15
วันอาทิตย์ 16ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก
01/02
ตะวันออกเฉียงใต้
03/06
ตะวันออกเฉียงใต้
06/15
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/10
ตะวันออก
03/02
วันจันทร์ 17ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก
01/03
ตะวันออกเฉียงใต้
05/11
ตะวันออก
03/14
ตะวันออกเฉียงใต้
02/07
ใต้
04/09
ใต้
03/03
วันอังคาร 18ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้
03/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/12
ใต้
09/11
ใต้
04/15
ใต้
04/11
ใต้
03/10
วันพุธ 19ใต้
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันตก
04/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันตก
03/05
ตะวันตกเฉียงใต้
01/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/07
วันพฤหัสบดี 20เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/08
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/08
ตะวันออก
05/05
ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
วันศุกร์ 21ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
เหนือ
04/04
ตะวันออก
05/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ใต้
04/05
ใต้
02/02
วันเสาร์ 22ใต้
00/00
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/04
ใต้
05/06
ใต้
07/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :