หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

สตาวังเงร์, นอร์เวย์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันจันทร์ 17ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
11/16
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/16
วันอังคาร 18ใต้
06/13
ใต้
08/14
ใต้
05/07
ตะวันตกเฉียงใต้
10/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/12
ตะวันตกเฉียงเหนือ
17/22
ตะวันตกเฉียงเหนือ
19/23
วันพุธ 19เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
21/24
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
22/24
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
23/27
ตะวันตกเฉียงเหนือ
20/22
ตะวันตกเฉียงเหนือ
17/18
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/17
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
16/18
วันพฤหัสบดี 20ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/12
เหนือ
05/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออก
00/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/04
เหนือ
02/02
วันศุกร์ 21เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/06
เหนือ
07/07
เหนือ
05/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันตก
03/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
วันเสาร์ 22เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
เหนือ
06/08
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
วันอาทิตย์ 23เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
เหนือ
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
วันจันทร์ 24ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ
02/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/12
ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/15
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/15
วันอังคาร 25เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/11
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/10
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
วันพุธ 26เหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/15
ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/17
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/12
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :