หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Sundsvall-Härnösand, สวีเดน

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 13ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/06
ตะวันออกเฉียงใต้
07/08
ตะวันออกเฉียงใต้
06/08
ตะวันออก
03/02
วันศุกร์ 14ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออกเฉียงใต้
06/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/09
ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
วันเสาร์ 15ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
00/00
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/16
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/14
ตะวันออกเฉียงใต้
04/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
วันอาทิตย์ 16ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/12
ตะวันออก
10/23
ตะวันออกเฉียงใต้
04/09
ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ตะวันออกเฉียงใต้
06/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/09
ตะวันออก
04/05
วันจันทร์ 17ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออก
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
05/09
ตะวันออกเฉียงใต้
07/09
ตะวันออกเฉียงใต้
06/10
ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ตะวันออก
03/03
วันอังคาร 18ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ใต้
04/08
ใต้
07/10
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/15
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/16
ใต้
04/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/01
วันพุธ 19ตะวันตก
02/02
ตะวันตก
01/01
ใต้
05/10
ใต้
08/14
ตะวันตกเฉียงใต้
10/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/21
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/27
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
16/31
วันพฤหัสบดี 20ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
16/33
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
17/31
ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/28
ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/21
ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/17
ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/12
วันศุกร์ 21ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/18
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/16
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/08
ตะวันออก
04/06
ตะวันออกเฉียงใต้
07/05
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
วันเสาร์ 22ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/02
ใต้
05/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/04
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :