หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

ทรอนด์เฮม, นอร์เวย์

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันจันทร์ 17ตะวันออกเฉียงใต้
08/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
11/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
12/18
ตะวันออกเฉียงใต้
08/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/02
วันอังคาร 18ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ตะวันตก
03/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/16
ตะวันตก
08/14
วันพุธ 19ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/22
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
16/23
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
18/21
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
17/20
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
16/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
16/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
12/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
14/19
วันพฤหัสบดี 20ตะวันตก
09/15
ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ตะวันตกเฉียงใต้
06/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/09
ตะวันตก
14/25
ตะวันตก
16/26
ตะวันตก
14/24
วันศุกร์ 21ตะวันตก
12/23
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/18
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/12
ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/15
วันเสาร์ 22ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันออกเฉียงใต้
09/13
ตะวันออกเฉียงใต้
10/15
ตะวันออกเฉียงใต้
09/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
วันอาทิตย์ 23ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตก
04/04
ตะวันตก
04/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/08
ตะวันตก
11/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
วันจันทร์ 24ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ตะวันตก
07/07
ตะวันตก
08/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
วันอังคาร 25ตะวันตก
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
01/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/02
ตะวันตก
01/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/06
วันพุธ 26ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
01/04
ตะวันตก
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :