หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

อุปซอลา, สวีเดน

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 13ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/06
ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ใต้
05/11
ใต้
04/09
วันศุกร์ 14ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ตะวันตกเฉียงใต้
03/10
ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ใต้
06/11
ใต้
05/14
วันเสาร์ 15ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/08
ใต้
07/10
ใต้
10/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/14
ตะวันออกเฉียงใต้
08/20
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/25
วันอาทิตย์ 16ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/26
ใต้
06/15
ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
ใต้
07/09
ใต้
06/08
ใต้
06/07
ใต้
07/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/14
วันจันทร์ 17ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/15
ใต้
03/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/09
ใต้
08/16
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/16
วันอังคาร 18ใต้
04/12
ใต้
03/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/10
ใต้
07/10
ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ใต้
04/10
ใต้
05/16
วันพุธ 19ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/06
ตะวันตกเฉียงใต้
03/06
ตะวันตกเฉียงใต้
08/13
ตะวันตกเฉียงใต้
10/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/18
เหนือ
06/16
วันพฤหัสบดี 20เหนือ
04/10
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/17
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/11
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันตก
03/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/10
ใต้
04/10
วันศุกร์ 21ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
เหนือ
01/01
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/07
เหนือ
05/08
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/10
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/09
เหนือ
04/05
วันเสาร์ 22เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/11
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/13
เหนือ
06/10
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/07
เหนือ
03/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/06
ใต้
07/16
ใต้
06/15
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :