หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

เวสเตโรส, สวีเดน

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันจันทร์ 17ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตกเฉียงใต้
05/15
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/09
วันอังคาร 18ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/10
ตะวันตกเฉียงใต้
09/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
13/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
11/17
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/18
ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
วันพุธ 19ตะวันตกเฉียงใต้
06/19
ตะวันตกเฉียงใต้
07/16
ตะวันตกเฉียงใต้
06/13
ตะวันตกเฉียงใต้
08/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
09/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
06/09
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/18
ตะวันตก
04/08
วันพฤหัสบดี 20ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/21
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/22
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
10/17
ตะวันตก
10/16
ตะวันตก
10/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/18
ตะวันตก
06/15
วันศุกร์ 21ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันออก
05/08
ตะวันออก
04/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/04
ตะวันออกเฉียงใต้
06/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
วันเสาร์ 22ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/07
ตะวันออก
04/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/08
ตะวันออก
06/08
ตะวันออก
05/07
ตะวันออกเฉียงใต้
04/07
ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
ใต้
01/01
วันอาทิตย์ 23เหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
วันจันทร์ 24ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
วันอังคาร 25ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก
03/04
ตะวันออกเฉียงใต้
06/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
วันพุธ 26ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/07
ตะวันออก
05/07
ตะวันออก
05/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/05
ตะวันออก
04/06
ตะวันออก
05/12
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :