หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Växjö, สวีเดน

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพฤหัสบดี 13ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
ตะวันตกเฉียงใต้
07/11
ตะวันตกเฉียงใต้
09/12
ตะวันตก
06/11
ตะวันตกเฉียงใต้
04/03
วันศุกร์ 14ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ใต้
03/06
ใต้
05/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
09/10
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/12
ใต้
07/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/13
ตะวันออกเฉียงใต้
05/19
วันเสาร์ 15ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/18
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/21
ตะวันออกเฉียงใต้
10/17
ตะวันออกเฉียงใต้
13/20
ตะวันออกเฉียงใต้
14/19
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/20
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/17
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/17
วันอาทิตย์ 16ใต้
04/12
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/07
ใต้
05/10
ใต้
07/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/12
ใต้
09/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
วันจันทร์ 17ใต้
02/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/08
ใต้
08/12
ใต้
11/15
ใต้
06/16
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/13
ใต้
04/14
วันอังคาร 18ใต้
03/05
ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ตะวันตกเฉียงใต้
03/07
ตะวันตกเฉียงใต้
04/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
วันพุธ 19ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
ตะวันตกเฉียงใต้
03/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ตะวันตก
09/14
ตะวันตก
11/14
ตะวันตก
08/12
ตะวันตก
05/13
วันพฤหัสบดี 20ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/08
เหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันออกเฉียงใต้
04/05
ตะวันออกเฉียงใต้
08/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/16
ตะวันออก
08/16
ตะวันออก
10/25
วันศุกร์ 21ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/17
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/17
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/17
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/07
วันเสาร์ 22ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/08
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันออกเฉียงใต้
07/12
ใต้
03/03
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :