หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Visby, Gotland, สวีเดน

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันจันทร์ 27ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
11/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
11/11
ตะวันออกเฉียงใต้
10/12
วันอังคาร 28ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/12
ใต้
07/07
ใต้
08/08
ใต้
11/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/10
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
12/12
ตะวันออกเฉียงใต้
12/12
ตะวันออกเฉียงใต้
12/15
วันพุธ 29ใต้
10/13
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก
02/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ใต้
03/03
วันพฤหัสบดี 30ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/09
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/15
ตะวันออก
09/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/08
วันศุกร์ 31ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันออก
05/06
ตะวันออก
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันออก
06/06
ตะวันออก
09/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/08
วันเสาร์ 01ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/11
ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/13
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
13/14
ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
วันอาทิตย์ 02เหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ
04/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/06
วันจันทร์ 03ใต้
08/10
ใต้
08/10
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/08
ตะวันตก
07/07
ตะวันตก
06/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/06
วันอังคาร 04ตะวันตกเฉียงใต้
08/08
ตะวันตกเฉียงใต้
06/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/09
ตะวันตกเฉียงใต้
09/12
ตะวันตกเฉียงใต้
11/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
14/20
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
14/21
ใต้
13/19
วันพุธ 05ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
14/19
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
13/16
ตะวันตกเฉียงใต้
11/14
ตะวันตกเฉียงใต้
12/16
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
12/17
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
11/13
ตะวันตก
09/12
ตะวันตก
13/23
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :