หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

อะมุนด์เซน-Scott, แอนตาร์กติกา

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0003060912151821
วันพฤหัสบดี 13ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
17/32
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
19/35
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
21/36
วันศุกร์ 14ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
20/34
ตะวันออก
19/32
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
17/27
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
15/25
ตะวันออก
13/19
ตะวันออก
11/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/09
วันเสาร์ 15ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/08
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/09
เหนือ
08/10
เหนือ
09/11
เหนือ
09/12
เหนือ
09/13
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
11/22
วันอาทิตย์ 16เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
13/24
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
15/26
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
16/28
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
17/28
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
17/28
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
16/28
เหนือ
16/27
เหนือ
15/25
วันจันทร์ 17เหนือ
15/27
เหนือ
16/28
เหนือ
18/30
เหนือ
18/30
เหนือ
17/27
เหนือ
16/26
เหนือ
16/26
เหนือ
15/25
วันอังคาร 18เหนือ
14/22
เหนือ
13/22
เหนือ
12/19
เหนือ
12/20
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/17
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/14
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/11
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/10
วันพุธ 19เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/08
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/08
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/09
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/14
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/19
เหนือ
12/21
วันพฤหัสบดี 20เหนือ
12/20
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/20
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/20
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/20
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
13/20
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
13/21
ตะวันออกเฉียงเหนือ
13/20
ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/20
วันศุกร์ 21ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/20
ตะวันออกเฉียงเหนือ
13/22
ตะวันออกเฉียงเหนือ
13/22
ตะวันออกเฉียงเหนือ
13/21
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/19
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/10
วันเสาร์ 22ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/05
เหนือ
06/06
เหนือ
08/09
เหนือ
09/09
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/13
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :