หน้าหลัก
ภาพ :

แอนตาร์กติกา

ภาพเชิงประกอบแอนตาร์กติกเป็นการต่อภาพโมเสกของข้อมูลดาวเทียมจาก GOES, Meteosat, HIMAWARI, และ NOAA ปรับเป็นปัจจุบันทุกสามชั่วโมง

แอนตาร์กติกา
(ด้วยความเอื้อเฟื้อของSpace Science and Engineering Center, University of Wisconsin, USA )
ภาพ :