หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Base General Bernardo O'Higgins Riquelme, ชิลี

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0003060912151821
วันพุธ 24ใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
10/13
วันพฤหัสบดี 25ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
11/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
16/22
ตะวันออกเฉียงใต้
17/19
ตะวันออกเฉียงใต้
16/19
ตะวันออกเฉียงใต้
16/18
ตะวันออกเฉียงใต้
20/26
ตะวันออกเฉียงใต้
17/23
ตะวันออกเฉียงใต้
16/18
วันศุกร์ 26ตะวันออกเฉียงใต้
16/18
ตะวันออกเฉียงใต้
17/20
ตะวันออกเฉียงใต้
13/14
ตะวันออกเฉียงใต้
12/13
ตะวันออกเฉียงใต้
13/13
ตะวันออกเฉียงใต้
12/14
ตะวันออกเฉียงใต้
10/09
ตะวันออกเฉียงใต้
08/07
วันเสาร์ 27ตะวันออกเฉียงใต้
07/06
ตะวันออกเฉียงใต้
05/03
ตะวันออกเฉียงใต้
06/03
ตะวันออกเฉียงใต้
04/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/03
ตะวันออกเฉียงใต้
05/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/04
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/03
วันอาทิตย์ 28ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
05/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/05
ตะวันตกเฉียงใต้
04/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/09
ตะวันตก
08/16
ตะวันตก
08/18
วันจันทร์ 29ใต้
03/03
ตะวันออก
12/19
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/16
ตะวันออกเฉียงใต้
13/15
ตะวันออกเฉียงใต้
12/13
ตะวันออกเฉียงใต้
12/13
ตะวันออกเฉียงใต้
11/13
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
08/08
วันอังคาร 30ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/07
ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/02
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
วันพุธ 31ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/05
ตะวันออก
07/07
ตะวันออก
09/10
ตะวันออก
09/11
ตะวันออก
10/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/13
วันพฤหัสบดี 01ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/14
ตะวันออก
10/11
ตะวันออก
12/14
ตะวันออก
13/18
ตะวันออก
13/20
วันศุกร์ 02ตะวันออก
15/24
ตะวันออก
14/25
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
15/25
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
14/22
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
13/21
ตะวันออกเฉียงใต้
15/20
ตะวันออกเฉียงใต้
16/21
ตะวันออกเฉียงใต้
15/21
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :