หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

Davis Station, ออสเตรเลีย

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0104071013161922
วันพฤหัสบดี 25ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
06/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ใต้
04/04
วันศุกร์ 26ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้
03/03
ใต้
03/03
ใต้
05/04
ใต้
06/06
ใต้
06/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ใต้
04/04
วันเสาร์ 27ใต้
05/05
ใต้
09/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/07
ตะวันออกเฉียงใต้
09/11
ตะวันออก
12/17
ตะวันออก
14/22
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
11/19
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
12/23
วันอาทิตย์ 28ตะวันออก
16/29
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
17/24
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
12/19
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
15/24
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
16/26
ตะวันออก
19/31
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
07/07
วันจันทร์ 29ใต้
06/06
ใต้
08/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
วันอังคาร 30ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/07
ตะวันออกเฉียงใต้
09/09
ตะวันออกเฉียงใต้
09/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/06
ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
วันพุธ 31ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ใต้
02/02
ใต้
02/02
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/02
ใต้
03/02
ใต้
03/02
วันพฤหัสบดี 01ใต้
03/02
ใต้
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/05
วันศุกร์ 02ตะวันตกเฉียงใต้
06/05
ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/04
ตะวันตกเฉียงใต้
05/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/04
ตะวันตกเฉียงใต้
04/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
วันเสาร์ 03ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/05
ใต้
05/04
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :