หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

โจฮันเนสเบิร์ก, แอฟริกาใต้

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันเสาร์ 20ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/08
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/10
วันอาทิตย์ 21ใต้
04/06
ใต้
02/02
ใต้
01/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ใต้
04/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
วันจันทร์ 22ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/07
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/11
ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/12
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/17
ตะวันตก
04/15
วันอังคาร 23ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันตก
03/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/02
ตะวันตก
04/11
ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
เหนือ
01/01
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
วันพุธ 24ตะวันตกเฉียงใต้
02/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/15
ตะวันตก
05/13
วันพฤหัสบดี 25ตะวันตก
03/03
ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
เหนือ
02/02
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/09
ตะวันตกเฉียงใต้
07/10
ตะวันตกเฉียงใต้
06/08
เหนือ
02/03
เหนือ
02/02
วันศุกร์ 26ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/09
เหนือ
09/15
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/13
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/12
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/14
วันเสาร์ 27ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/10
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/08
เหนือ
05/09
เหนือ
02/05
วันอาทิตย์ 28เหนือ
04/06
เหนือ
04/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/06
วันจันทร์ 29ตะวันตกเฉียงใต้
03/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/07
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/07
ใต้
06/06
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/07
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/11
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :