หน้าหลัก
ภาพ :
Kobus Botha:

Meteosat - ที่ตามองเห็นได้ - แอฟริกาใต้, นามิเบีย, บอตสวานา

ปรับเป็นปัจจุบันรายชั่วโมง

Meteosat - ที่ตามองเห็นได้ - แอฟริกาใต้, นามิเบีย, บอตสวานา
(ด้วยความเอื้อเฟื้อของKobus Botha, South Africa )
Kobus Botha:
ภาพ :