หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

พริทอเรีย, แอฟริกาใต้

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันเสาร์ 20ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
ตะวันตกเฉียงใต้
03/06
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/05
เหนือ
01/02
ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
วันอาทิตย์ 21ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/04
ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/02
ตะวันตก
03/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/02
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/01
วันจันทร์ 22ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ
02/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/09
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
09/12
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันตก
02/03
วันอังคาร 23ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ใต้
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
01/01
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
08/08
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/01
วันพุธ 24ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก
04/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/06
ตะวันตก
07/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
วันพฤหัสบดี 25ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/02
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/06
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
06/10
ตะวันตกเฉียงเหนือ
07/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/02
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
วันศุกร์ 26ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/16
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/13
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/13
เหนือ
08/09
ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
15/17
ตะวันออกเฉียงเหนือ
14/19
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/21
วันเสาร์ 27ตะวันออก
08/14
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
08/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
07/11
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/05
เหนือ
08/07
เหนือ
07/09
เหนือ
04/07
เหนือ
07/13
วันอาทิตย์ 28ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/07
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
02/03
ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
วันจันทร์ 29เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/05
เหนือ
02/02
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันตก
04/07
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/08
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
03/07
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/05
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :