หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

มาปูโต, โมซัมบิก

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันพุธ 28ตะวันออกเฉียงใต้
13/15
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/19
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
05/12
วันพฤหัสบดี 29ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/16
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/17
ตะวันตกเฉียงใต้
07/15
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
06/09
ตะวันออกเฉียงใต้
09/09
ตะวันออก
10/11
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
06/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/03
วันศุกร์ 01ตะวันตกเฉียงใต้
05/09
ตะวันตกเฉียงใต้
04/08
ตะวันตกเฉียงใต้
04/06
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
04/04
ตะวันออก
11/07
ตะวันออก
10/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/14
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
01/02
วันเสาร์ 02ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
02/03
เหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ
04/06
ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/07
ตะวันออก
12/10
ตะวันออก
11/15
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/18
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/05
วันอาทิตย์ 03ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
03/04
ใต้
03/05
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/07
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
02/03
ตะวันออก
12/10
ตะวันออก
11/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
05/12
ใต้
04/08
วันจันทร์ 04ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
03/03
ตะวันออกเฉียงใต้
02/02
ตะวันออก
00/01
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
03/03
ตะวันออก
12/10
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/14
ตะวันออก
05/14
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/10
วันอังคาร 05เหนือ
03/04
เหนือ
04/12
เหนือ
09/17
เหนือ
09/13
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/12
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/19
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
01/04
ใต้
12/21
วันพุธ 06ใต้
11/27
ใต้
11/27
ใต้
10/24
ใต้
11/22
ใต้
11/16
ใต้
09/18
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/17
ใต้
08/19
วันพฤหัสบดี 07ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/18
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/18
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/15
ใต้
07/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/09
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้
09/11
ตะวันออกเฉียงใต้
05/11
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/11
วันศุกร์ 08ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
04/11
ตะวันตกเฉียงใต้
06/16
ใต้
05/09
ตะวันออก
05/04
ตะวันออก
10/07
ตะวันออก
09/12
ตะวันออกเฉียงใต้
06/14
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/12
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :