หน้าหลัก
ภาพ :

ภาพถ่ายดาวเทียมสภาพอากาศ : แอฟริกา

มาเดรา หมู่เกาะคะเนรี
มาเดรา หมู่เกาะคะเนรี
RGB
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ปริมาณน้ำที่ตกลงมา
โมร็อกโก
โมร็อกโก
RGB
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ปริมาณน้ำที่ตกลงมา
แอลจีเรีย ตูนิเซีย
แอลจีเรีย ตูนิเซีย
RGB
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ปริมาณน้ำที่ตกลงมา
ลิเบีย
ลิเบีย
RGB
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ปริมาณน้ำที่ตกลงมา
อียิปต์
อียิปต์
RGB
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ปริมาณน้ำที่ตกลงมา
แอฟริกาตะวันตก
eumetsat
RGB
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ไอน้ำ
cimss
cimss
สี
อินฟราเรด
ไอน้ำ
eumetsat
eumetsat
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ไอน้ำ
eumetsat
eumetsat
ที่ตามองเห็นได้
อินฟราเรด
ไอน้ำ
eumetsat
eumetsat
อินฟราเรด
ภาพเคลื่อนไหว
ที่ตามองเห็นได้
ภาพเคลื่อนไหว
kobus botha
kobus botha
kobus botha
kobus botha
kobus botha
kobus botha
ภาพ :