หน้าหลัก
สภาพอากาศ :

พยากรณ์อากาศในรอบ 10 วันข้างหน้า

เมือง :

อุณหภูมิ, สภาพอากาศลม

โฮโนลูลู, ฮาวาย, สหรัฐอเมริกา

ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต
วันที่
กลางคืนเช้าบ่ายตอนเย็น
0205081114172023
วันศุกร์ 12ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
03/05
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/05
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
13/11
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/08
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
10/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
09/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
07/09
วันเสาร์ 13ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
06/06
ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
04/05
ตะวันตกเฉียงใต้
07/08
ตะวันตกเฉียงใต้
11/09
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
08/07
ใต้
05/06
ตะวันออกเฉียงใต้
05/05
วันอาทิตย์ 14ใต้
06/07
ใต้
08/09
ใต้/ตะวันออกเฉียงใต้
11/13
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
10/12
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
13/17
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
11/15
ตะวันตกเฉียงใต้
14/20
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
16/21
วันจันทร์ 15ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
15/21
ตะวันตกเฉียงใต้
17/23
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
12/16
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
08/11
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
07/08
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้
10/12
ตะวันตก
08/09
ตะวันตก
07/09
วันอังคาร 16ตะวันตก
04/05
ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ
05/05
ตะวันตกเฉียงเหนือ
03/03
ใต้
00/03
ใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
02/04
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
01/02
ตะวันออกเฉียงเหนือ
04/04
ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/06
วันพุธ 17ตะวันออกเฉียงเหนือ
05/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/06
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
06/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/07
ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/10
เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/10
วันพฤหัสบดี 18ตะวันออกเฉียงเหนือ
09/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
07/09
ตะวันออกเฉียงเหนือ
08/09
ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/10
ตะวันออกเฉียงเหนือ
13/11
ตะวันออกเฉียงเหนือ
14/14
ตะวันออกเฉียงเหนือ
15/16
ตะวันออกเฉียงเหนือ
15/16
วันศุกร์ 19ตะวันออกเฉียงเหนือ
13/15
ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/14
ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/14
ตะวันออกเฉียงเหนือ
14/15
ตะวันออกเฉียงเหนือ
15/17
ตะวันออกเฉียงเหนือ
16/19
ตะวันออกเฉียงเหนือ
15/18
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
15/19
วันเสาร์ 20ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
13/15
ตะวันออกเฉียงเหนือ
11/13
ตะวันออกเฉียงเหนือ
12/13
ตะวันออกเฉียงเหนือ
15/14
ตะวันออกเฉียงเหนือ
15/15
ตะวันออกเฉียงเหนือ
19/17
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
15/16
ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
10/11
เปลี่ยนหน่วย ( นอต, ม./วินาที, กม./ชม., mph)

พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับเมืองทั่วโลก

เมืองที่ดูได้จะแสดงไว้ด้วยจุดสีแดงบนแผนที่,

เลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆเพื่อดูชื่อของเมือง.

แล้วคลิกเพื่อดูพยากรณ์อากาศ

ในการเปลี่ยนแผนที่: คลิกที่ปุ่มสีเขียวที่มีกากบาทสีดำเพื่อซูมเข้า; ที่ปุ่มสีเขียวที่มีขีดเพื่อซูมออก; หรือที่ลูกศรสีเขียวเพื่อไปยังแผนที่ที่อยู่ติดกัน.


สภาพอากาศ :